Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring - kartlegging av ny brannstasjon

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:43
I møte 18. juni 2015 vedtok kommunestyret at Halden brannstasjon skal ha nye egnede lokaler.
KUNNGJØRING – KARTLEGGING AV MULIGHETER
LOKALISERING AV NY BRANNSTASJON / BEREDSKAPSSENTER
HALDEN KOMMUNE

Halden kommune ønsker å komme i kontakt med interessenter for å kartlegge mulighetene i det videre arbeidet med lokalisering av ny brannstasjon/beredskapssenter.
Det er ikke besluttet hvorvidt kommunen skal leie, inngå en bygge- og anleggskontrakt, kjøpe eksisterende bygg, eller bygge i egenregi.

Kunngjøringen har til hensikt å få belyst aktuelle muligheter innenfor kriteriene satt av kommunen.

Både brannvesenet og ambulansetjenesten er regulert av lovverk som setter egne krav til blant annet innsatstider, helse, miljø og sikkerhet. Dette vil gi føringer for beliggenhet, adkomst, utrykningsveier, risiko- og sårbarhet.
Kommunen er derfor interessert i tilbud på kjøp eller leie av egnede tomter eller bygg som kan være aktuelle/ tilpasses brannstasjon / beredskapssenter. Det vektlegges objekter som tilfredsstiller følgende forhold;

•    Sentrumsnært.
•    Tomteareal 10000 -15000 kvadratmeter.
•    Beliggenhet i samsvar med krav til innsatstid gitt i lovverket, og med tilgang til sentrale utrykningsakser for Halden kommune.
•    Tilstrekkelig vannforsyning. Minst 50 liter / sekund.
•    Behov for bygningsmasse 4000 – 5000 kvadratmeter fordelt på garasjer, fellesarealer, undervisningsrom, kontorer, spesialverksteder, treningsfasiliteter, forlegningsrom m.m.
•    Ivaretar behovet for nødvendige utvendige øvingsfasiliteter.
•    Utvendig parkeringsplasser for ca 30 personbiler.
•    Tilgang til Iddefjorden er ønskelig.

Bygget skal være delt i en brannstasjonsdel og en ambulansedel. En ønsker å utnytte synergieffekten ved samdrift og ser for seg felles bruk av bla undervisningsrom, treningsfasiliteter, vaskehall, inngang etc. Dersom ambulansetjenesten ikke blir med i praktisk gjennomføring, skal ikke dette få vesentlig konsekvenser for utforming og gjennomføring av prosjektet forøvrigøvrig.

I tillegg til brannstasjon deltar Helseforetak Østfold i forprosjektet med mulig samlokalisering av ambulansetjenesten i Halden som leietaker. Helseforetaket vil først ta endelig bestemmelse for deltakelse når kalkyler for leie foreligger. Sivilforsvaret har bekreftes sin deltakelse.

Ny brannstasjon / beredskapssenter forventes å måtte ha en levetid på minimum 50 år. Utforming, valg av byggemåte, samt strategisk plassering vil måtte ses i sammenheng med dette.

Forslagene til løsninger som innkommer fra interessentene vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen med tanke på om kommunen beslutter å leie eller eie, og derigjennom også hvilken del av anskaffelsesregelverket som skal legges til grunn for den kommende konkurransen. 

Frist for levering av løsningsforslag er 1. februar 2016 kl 14:00,

Merkes med: «Lokalisering av ny brannstasjon»

Sendes:

Halden kommune
v/ Brannsjef Ole Christian Torgalsbøen
Postboks 150
1751 Halden

Eller leveres direkte:

Halden kommune
Servicesenteret
Storgata 8
v/ Brannsjef Ole Christian Torgalsbøen
1771 Halden


Opprettet: 22.12.2015 09:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar