Tittel: Ny lokal gebyrforskrift vedr. oljeholdig avløpsvann
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Ny-lokal-gebyrforskrift-vedr--oljeholdig-avløpsvann.aspx
Ny lokal gebyrforskrift vedr. oljeholdig avløpsvann

Ny lokal gebyrforskrift vedr. oljeholdig avløpsvann

Vibeke Julsrud Endret:29.12.2015 05:45
Ny lokal gebyrforskrift om saksbehandling, kontroll og tilsyn av anlegg for behandling
av oljeholdig avløpsvann og behandling og kontroll av tiltaksplaner for graving i forurenset grunn, jf. forurensnings-
forskriften kap. 2 og 15.
 

​Halden kommune har vedtatt å legge forslag til ny lokal gebyrforskrift om saksbehandling, kontroll og tilsyn av anlegg for behandling av oljeholdig avløpsvann og behandling og kontroll av tiltaksplaner for graving i forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2 og 15 ut til offentlig ettersyn i perioden fram til 12. juli 2013. Forskriften skal gjelde for hele kommunen.

Forskriften finnes her.

Opprettet: 13.06.2013 14:31
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Ny lokal gebyrforskrift vedr. oljeholdig avløpsvann