Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe

Lisa Gustavsen Endret:22.04.2020 10:12

Elvia AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å etablere nye 47 kV kabelanlegg i Halden kommune, ett mellom Brødløs- og Stangeberget transformatorstasjon og ett mellom Stanageberget transformatorstasjon og Strupe koblingsstasjon. Nye kabelanlegg vil være forberedt for fremtidig 132 kV drift. Elvia AS er det fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

Arbeidet er planlagt utført sommeren 2021. Berørt eiendom er gnr/bnr: 64/1 35. Vedlagte kartskisse viser nevnte endepunkter for kabelanleggene samt planlagte gravetraséer. Informasjon om høring av søknad fra NVE er vedlagt.

Ta kontakt om det er noe som er uklart eller at det er behov for ytterlige opplysninger.
Med vennlig hilsen
Elvia AS
Signe Eika Gjørven
Avdeling Prosjekter regionalnett
Telefon: 21 49 03 00
www.elvia.no


Opprettet: 22.04.2020 09:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar