Tittel: Kunngjøring - nye veinavn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Nye-veinavn.aspx
Kunngjøring - nye veinavn

Kunngjøring - nye veinavn

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 05:44
​​Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold har i møte 30.05.2013 vedtatt nye veinavn.

Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages.

Her følger listen med vedtatte veinavn: Veinavn 2013 vedtatt liste.pdfVeinavn 2013 vedtatt liste.pdf

Les mer om prosessen som har vært  rundt nye veinavn her:
http://sharepoint2013.halden.kommune.no/tjenester/oppmaling_og_geodata/Sider/Nye-veinavn.aspx

Opprettet: 26.06.2013 11:04
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring - nye veinavn