Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid - Leiren – utvidelse av barnehage

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:45

Pga. utvidelse av planområde varslet det iht. plan- og bygningslovens §12-8 på nytt oppstart av reguleringsarbeid for ovennevnte område. Frist for å komme med merknader er 18.10.12. Varslingsdokumentene finner du under.

Planområde og oversiktskart

Nytt varsel om oppstart av planarbeid

 

 

Opprettet: 20.09.2012 07:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar