Tittel: Nytt varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid - Leiren – utvidelse av barnehage
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Nytt-varsel-for-oppstart-av-detaljreguleringsarbeid---Leiren-–-utvidelse-av-barnehage.aspx
Nytt varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid - Leiren – utvidelse av barnehage

Nytt varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid - Leiren – utvidelse av barnehage

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:45

Pga. utvidelse av planområde varslet det iht. plan- og bygningslovens §12-8 på nytt oppstart av reguleringsarbeid for ovennevnte område. Frist for å komme med merknader er 18.10.12. Varslingsdokumentene finner du under.

Planområde og oversiktskart

Nytt varsel om oppstart av planarbeid

 

 

Opprettet: 20.09.2012 07:37
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Nytt varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid - Leiren – utvidelse av barnehage