Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljregulering for Leiren - G-687

Ole Alexander Hansen Endret:29.12.2015 05:47
Planarbeidet er tidligere varslet igangsatt og planprogrammet har vært på høring, men som følge av en utvidelse av planområdet sendes det ut et nytt varsel, jf. pbl §§ 12-8 og 12-9.
 
Varslingsbrev med mer informasjon ligger vedlagt nedenfor.
 
Evt. innspill til planarbeidet sendes innen 22.08.2014 til Sundt & Thomassen AS, Landskapsarkitekter MNLA, Pb. 457 Skøyen, 0213 Oslo v. landskapsarkitekt Trygve Sundt. E-postadressene trygve.sundt@st-landskap.no eller veronique.simon@st-landskap.no kan også benyttes.
Kopi av innspill sendes Halden kommune, Pb. 150, 1751 Halden. 
 
Opprettet: 23.07.2014 10:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar