Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig ettersyn Svingen pukkverk

  Endret:09.02.2016 13:19
Forslag til reguleringsplan for "Svingen pukkverk" ble behandlet i Utvalg for bygg, plan og teknisk drift i møte 20.5.2008, sak PS 060/08. Det ble vedtatt følgende:
”Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens §27-1 å legge forslag til reguleringsplan for Svingen pukkverk med reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.4.2008 og plankart datert 14.4.2008 ut til offentlig ettersyn.”
Formålet med planforslaget er å legge til rette for uttak av steinmasser ned til kote -3m, og mottak av rene masser for oppfylling til kote 17m igjen. Etter oppfylling vil området være tilgjengelig som næringsareal.
 
Merknader til planforslaget må sendes Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Svenskegata 6, 1776 Halden. Høringsfristen er 15. august 2008.
 
Klikk på lenken nedenfor for å se planmaterialet:
Opprettet: 13.12.2010 11:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar