Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Områderegulering for Næringsområde ved E6 – Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:48

Bakgrunn for planarbeidet og planprogrammet

Oppstart av planarbeidet er en oppfølging av protokoll fra meglingsmøtet i Halden den 15.06.2011 og kommuneplanvedtaket (arealdelen) 22.06.2011|.
Ved behandlingen av forslag til "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen" ble det avholdt meglingsmøte i Halden rådhus den 15.06.2011 om "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen - innsigelser til kommuneplanen" hvor kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen deltok.

Det ble bl.a. protokollført følgende vedrørende næringsarealer :
"Det er en forutsetning at partene inngår avtale om å avsette alternative arealer til regionalt næringsområde i område syd for krysset E6/ riksvei 21 og nord for Sponvikaveien. Dette som en kompensasjon for avstått areal til næring i området N11A. Prosessen knyttes opp mot utarbeidelse av den kommunale planstrategien, og det skal innarbeides rekkefølgebestemmelser i tråd med fylkesplanen."

Oversendelsesbrev - Varsel om oppstart og høring av planprogram.pdfOversendelsesbrev - Varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf

PLANPROGRAM.pdfPLANPROGRAM.pdf

Opprettet: 19.01.2015 13:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar