Tittel: Områderegulering for Ulveholtet - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Områderegulering-for-Ulveholtet--høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Områderegulering for Ulveholtet - høring og offentlig ettersyn

Områderegulering for Ulveholtet - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 05:48
​Forslag til områderegulering for Ulveholtet – nasjonal plan ID: G-697, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og
miljø i møte 19.08.2015, sak PS 2015/56.

​Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til områderegulering for Ulveholtet  ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 01.06.2015.

 
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre den kommunale eiendommen Ulveholtet i et langsiktig perspektiv, både i forhold til de betydelige natur- og landskapsmessige kvalitetene,
og i forhold til friluftslivsinteressene.
 
Planforslaget og utvalgets behandling finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata,
Pb.150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 20.10.2015.

 

Bestemmelser Ulveholtet.pdfBestemmelser Ulveholtet.pdf

Planbeskrivelse Ulveholtet.pdfPlanbeskrivelse Ulveholtet.pdf 

Plankart Ulveholtet.pdfPlankart Ulveholtet.pdf

Saksframstilling 1x behandling Ulveholtet.pdfSaksframstilling 1x behandling Ulveholtet.pdf

Opprettet: 28.08.2015 12:30
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Områderegulering for Ulveholtet - høring og offentlig ettersyn