Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:49
Forslag til oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, nasjonal plan-ID: G-682, ble behandlet i
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 10.11.2015, sak PS 2015/68.
Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til oppheving av del av
«Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter» (nasjonal plan-ID G-682) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene
består av plankart og bestemmelser datert 10.04.2013, sist revidert 23.09.2015.

Endrede forutsetninger har ført til at den planlagte utvidelsen av arbeids- og aktivitetssenteret ikke lenger er aktuelt. For at arealet som var planlagt ervervet ikke lenger
skal være båndlagt til offentlig formål for grunneier, oppheves den delen av planen som omfatter dette arealet og planområdet innskrenkes tilsvarende.
Kommuneplanens arealdel vil da gi arealbruksformålet (bebyggelse og anlegg - eksisterende) for det arealet som tas ut av reguleringsplanen.

Forslaget til oppheving av del av planen og utvalgets behandling finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata,
Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 06.01.2016.

Bestemmelser Båstadlund.pdfBestemmelser Båstadlund.pdf
Plankart Båstadlund.pdfPlankart Båstadlund.pdf
Saksframstilling - Båstadlund .pdfSaksframstilling - Båstadlund .pdf

Opprettet: 17.11.2015 09:42

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar