Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Henrik Meyer Endret:25.10.2018 13:31

Halden kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale for Fagerholt II.​

Fagerholt II

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2009, § 17-4 første ledd varsles det om at Halden kommune, ved teknisk, starter opp forhandlinger med Fagerholt eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Fagerholt II, gnr.198, bnr 35.

Utbyggingsavtale vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i tilknytning til boligområdet som skal utvikles. Ved enighet vil den fremforhandlede avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

  • Halden kommune v/ teknisk e-post: postmottak@halden.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
  • Merk henvendelsen med saksnummer 2018/5112

Kontaktperson ved spørsmål:


Anne-Marthe Bodal Bye, Halden kommune
Epost: anne-marthe.bye@halden.kommune.no
Telefon: 97 66 23 04Opprettet: 18.10.2018 16:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar