Tittel: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Oppstart-av-planarbeid-og-høring-av-planprogram-for-klima-og-energiplan.aspx
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan

Karine Engebretsen Endret:31.08.2018 13:31

​Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Halden 2019-2030 er i formannskapets møte 30. august 2018 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13. Samtidig varsels også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 11-12.

Forslaget til planprogram er tilgjengelig i papirformat på Halden bibliotek og Servicesenteret (Halden rådhus, Storgata 8).

Elektronisk versjon finnes nedenfor.

Innspill

Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet, organisering av arbeidet, temaer som skal drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til klima- og energitiltak.


Frist for innspill er 15. oktober.

Innspill til planprogrammet merkes «Innspill til klima- og energiplan», og sendes postmottak@halden.kommune.no, eller Halden kommune postboks 150, 1751 Halden.

Planprogram kommunedelplan for klima og energi 2019 2030 høringsversjon.pdf

Formannskapsmøte 31 08 2018 Varsel om oppstart av planarbeid Forslag.pdf


Kontaktperson:

Martine Ringdal, Miljørådgiver
Martine.ringdal@halden.kommune.no, tlf: 99087066

Opprettet: 31.08.2018 11:03
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan