Tittel: Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Regler-om-gatesalg,-spray-og-heliumballonger-på-17.-mai.aspx
Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai

Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai

Henrik Meyer Endret:11.04.2018 14:02
Halden kommune gjør oppmerksom på følgende regler for 17. mai i Halden:

Forbud mot gatesalg av heliumballonger

Halden kommunestyre vedtok 22.03.18 grunnet miljøvernhensyn fra nå å forby gatesalg av heliumballonger i Halden kommune på sine eide offentlige steder – gater og torg. Tillatelse til slikt salg vil således heretter ikke bli gitt.

Forbud mot spraying

Halden kommunes politivedtekter gir regler for bruk og adferd på offentlige steder i Halden. Disse vedtektenes § 19 nr. 2 forbyr tilgrising på offentlig sted med maling, tusj og sprayprodukter. § 5 forbyr videre farlig og skremmende virksomhet på offentlig sted. Det er således forbudt å bruke sprayboks og lignende på gater og torg m.m i forbindelse med 17. mai-feiringen. 

Gatesalg

De som ønsker å selge mat, drikke og annet fra offentlig sted må på forhånd ha innhentet tillatelse fra: 

  • Halden kommune, Parkeringskontoret, Storgt. 7, 
  • Telefon 69174740 eller 93244024 
  • Epost: postmottak@halden.kommune.no. 
Slik tillatelse vil kunne gis på anviste plasser. Slikt salg skal ikke forstyrre barnetoget. Salgstillatelse vil ikke bli gitt for salg av heliumballonger, spraybokser eller andre produkter som kan medføre fare eller ulempe for andre. 


Opprettet: 11.04.2018 13:58
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai