Tittel: Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brødløs Torg
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Reguleringsbestemmelser-til-detaljregulering-for.aspx
Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brødløs Torg

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brødløs Torg

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:53

Planområdet, som har beliggenhet på Brødløs, er i dag utnyttet til en kombinasjon av bolig og næring.

Firmaet Bison AS har ervervet området. I utgangspunktet var det tenkt lagt til rette for oppføring av et nytt bygg for næring og boliger. Gjennom planprosessen har det blitt klart at det, pga. støyforhold og tomtens beskaffenhet, ikke er mulig å finne løsninger som fullt ut tilfredsstiller kravene til støyskjerming og kvalitetsmessige lekearealer ved planlegging av boliger.

Prosjektet er derfor endret, slik at det nå kun tilrettelegges for oppføring av en dagligvareforretning. Planen omfatter gnr/bnr 141/235, 141/171, 141/196, 212, og 141/169. I tillegg inkluderer planen sidearealer ut til senterlinje av tilgrensende veger, BRA vegen i vest, og Rokkevegen i øst. Arkitekter i prosjektet er Contekton arkitekter Fyrstad AB.

 

Planbeskrivelse 12.6.2012.pdfPlanbeskrivelse 12.6.2012.pdf

Planbestemmelser 12.6.2012.pdfPlanbestemmelser 12.6.2012.pdf

Off ettersyn 3 7 12.pdfOff ettersyn 3 7 12.pdf

Reguleringsplan 12.6.2012.pdfReguleringsplan 12.6.2012.pdf

Opprettet: 04.07.2012 08:49
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brødløs Torg