Tittel: Reguleringsplan for Englekor - Offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Reguleringsplan-for-Englekor---Offentlig-ettersyn.aspx
Reguleringsplan for Englekor - Offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Englekor - Offentlig ettersyn

Tonje Bergstrøm Endret:29.12.2015 05:54

"Englekor" detaljreguleringsplan ble behandlet av Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i møte 18.1. 2011, sak nr PS 2011/8 med følgende vedtak:

"Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar i medhold av Plan og bygningsloven §12-11 å legge forslag til reguleringsplan for Englekor, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 10.1.2011 ut til offentlig ettersyn"

Opprettet: 02.02.2011 12:29
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Reguleringsplan for Englekor - Offentlig ettersyn