Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljreguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118» - kunngjøring av planvedtak

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 05:56
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 18.10.2012, sak 2012/116, egengodkjent detaljreguleringsplan for området «Gammel vektstasjon ved fv. 118».  ​
Vedtaket lød:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til
detaljregulering for området "Gammel vektstasjon ved fv. 118", arealplan ID G-657. Plankartet er merket Statens Vegvesen og er datert 12.04.12, tilhørende reguleringsbestemmelser er datert 02.04.12.
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige
kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.​
 
 
Opprettet: 26.10.2012 09:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar