Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rokkeveien 10

Karine Engebretsen Endret:31.10.2019 07:50

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om oppstart av detaljregulering for området Rokkeveien 10 på Brødløs i Halden kommune.

​Aktuelt planområde
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet har et areal på ca. 13,9 daa, og omfatter i hovedsak Rokkeveien 10, Brødløsveien 2, 2A og 2B, del av Rokkeveien 14, og tilstøtende vegareal.

Berørte eiendommer er gnr./bnr.: 141/441, 141/550, 141/561, 141/646, 141/661, 141/36, 141/137, 501/27, samt 0/0 (Brødløsveien, BRA-veien og rundkjøring).

Vi gjør oppmerksom på at det varsles et planområde som er større enn det vi antar vil bli det faktiske planområdet. Planområdet vil kunne bli redusert i løpet av planarbeidet.

191031 Varselbrev Rokkeveien 10 Brødløs.pdf

191031 Varslingsannonse Rokkeveien 10 Brødløs.pdf

Opprettet: 31.10.2019 07:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar