Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Steigen hyttefelt- Varsel om vedtak egengodkjenning

Ragnhild Wendelbo Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Bebyggelsesplan
steigen
​Reguleringsplan for "Steigen hyttefelt"
​Varsel om egengodkjenning av reguleringsplan for "Steigen hyttefelt"
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 10.11.2011 egengodkjent detaljreguleringsplan for Steigen hyttefelt med plannummer G-667.
 
Vedtaket lød:
”Kommunestyret egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 forslag til reguleringsplan for Steigen hyttefelt. Plankart og reguleringsbestemmelser datert 22.4.2009, sist revidert 28.6.2011.”
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. Orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klage følger vedlagt.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Den vedtatte planen er tilgjengelig i Fayegården, Svenskegata 6.
 
Det er viktig at saksnummeret som er 2009/2915, oppgis ved alle henvendelser.
 
Dokumenter i saken:
Opprettet: 25.11.2011 09:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar