Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3 - offentlig ettersyn

  Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Bebyggelsesplan
regplan
​Detaljregulering Storgata 2a og Tollbugata 1 og 3
​Offentlig ettersyn - detaljregulering
​”Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3” ble behandlet av Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i møte 12.10.2011, sak nr. PS 2011/95 med følgende vedtak:
 
”Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-11 ”Behandling av private reguleringsforslag”, å legge forslag til detaljregulering for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse ut til offentlig ettersyn. Administrasjon legger forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Plankart datert 31.05.2011, sist revidert 22.09.2011 og planbestemmelser er datert 13.09.2011, sist revidert 22.09.2011. Nabovarsel for byggesaken vedlegges utleggelse til offentlig ettersyn iht. pbl § 12-15.”
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et kontor og forretningskompleks i Halden sentrum i tilknytting til Halden torg. Reguleringsplanen legger til rette for å utvikle et sammenhengende bygningskompleks som omfatter tidligere bygningsmasse til Halden Arbeiderblad og et nytt kontor- og forretningsbygg i 5 etasjer ut mot Tollbugata.
 
Detaljregulering for ”Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3” legges med dette ut til offentlig
ettersyn.
 
Eventuelle bemerkninger til plansaken eller nabovarsel må sende til Halden kommune, avdeling for plan byggesak og geodata. Postboks 150, 1751 Halden, innen 28.11.2011.
 
Vedlegg i saken:
Opprettet: 02.11.2011 12:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar