Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sykkelplan

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:06
Statens vegvesen Region øst, HØRINGSUTGAVE: Hovednett for
sykkeltrafikk i Halden
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet i møte 3. mars plan for
Hovednett for sykkeltrafikk i Halden
og vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker
Planforslaget kan også sees i Storgata 7 eller i kommunens servicesenter.

Evt. merknader til planforslaget sendes Halden kommune, teknisk forvaltning vei,
Postboks 150 1751 Halden.
Innen 15.mai 2015

Halden kommune, teknisk forvaltning.
Sykkelplan vedlegg.pdfSykkelplan vedlegg.pdf
 
Halden er en av seks byer i Østfold med mer enn 5000 innbyggere, der Statens vegvesen har som mål å øke sykkeltrafikken. Ett av virkemidlene
som er beskrevet i nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykke(Grunnlagsdokument for nasjonal transportplan 2014-2023) er å utarbeide planer for et hovednett for sykkeltrafikk. Sammenhengende sykkelruter skal gjøre det sikrere og mer attraktivt å sykle.
 
Halden har allerede flere gang- og sykkelveger langs en del hovedveger. Traséene utgjør imidlertid ikke sammenhengende ruter. denne rapporten viser eksisterende forhold, inkludert trafikktall, sykkeltellinger og viktige reisemål for syklister. Rundt Halden sentrum ligger lokale bo- og arbeidsplassområder (Isebakke, Heimli,
Brødløs, Tistedal og Øberg). Forslaget består av tre hovedruter som binder disse sammen:
• Rute 1 fra Svinesundparken til Tistedal (14 km)
• Rute 2 fra Heimli til Øberg (7 km)
• Rute 3 fra Remmen til
Øberg (12 km)
Opprettet: 30.03.2015 12:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar