Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring

Lisa Gustavsen Endret:12.07.2017 08:07

Istandsetting/tilbakeføring av gategrunn etter omlegging av V/A-ledninger i Damhauggata og Nystredet var oppe til politiske behandling i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø 23.05.2017

​Rådmannens innstilling til hovedutvalget var at når gatene på Damhaugen nå graves opp bør det utarbeides en plan for utforming av gatene der Damhauggata etableres som en miljøgate med reetablering av gateløp og fortau, opprusting av Tista plass og Bjørn Gunnar Olsens plass, parkering, og returpunkter for nedgravning av avfallscontainere. Rådmannen har v/SG-arkitekter utarbeidet et utkast til plan for offentlige gateløp og plasser på Damhaugen. Hovedutvalget har besluttet at planen sendes beboere og berørte instanser på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. På bakgrunn av innspill fra høringsrunden vil det legges fram et endelig forslag til utforming av gater og plasser på Damhaugen for politisk behandling i løpet av høsten 2017.

Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring.pdf

 Damhaugens gater og plasser.PDF


Høringsfristen settes til 28.august 2017

Spørsmål til høringsutkastet kan rettes undertegnede på  e-post:

bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no

Opprettet: 12.07.2017 07:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar