Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Os oppvekstsenter

Lisa Gustavsen Endret:07.02.2018 14:12

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Os oppvekstsenter

(Nasjonal plan-ID: G-716)

Planarbeidet utføres av Stenseth Grimsrud arkitekter AS for Halden kommune. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 HALDEN, eller på e-post til: jon.rongen@sgarkitekter.no innen 01.04.2018.

Referat fra oppstartmøte 180118.pdf 

Planinitiativ 010317.pdf

2018 01 24 -UT- Varselbrev_Os-skole_kartvedlegg_red.pdf

2018 01 24 -UT- Varselbrev_Os-skole (3).pdf

2017 11 27 -UT-Os skole_vurdering av KU-plikt.pdf


Opprettet: 07.02.2018 08:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar