Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A

Lisa Gustavsen Endret:06.03.2018 14:55

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Aspeveien 1A (Nasjonal plan-ID: G-717)

Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS – Avd. Plan og Arkitektur, for Halden kommune. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. 

Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Rambøll Norge AS, Avd. Plan og Arkitektur, P.b. 383,
1601 FREDRIKSTAD, eller på e-post til per.atle.tangen@ramboll.no innen 16.04.2018.

Opprettet: 06.03.2018 14:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar