Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-arbeid-med-Detaljregulering-for-Aspeveien-1A.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A

Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A

Lisa Gustavsen Endret:06.03.2018 14:55

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Aspeveien 1A (Nasjonal plan-ID: G-717)

Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS – Avd. Plan og Arkitektur, for Halden kommune. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. 

Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Rambøll Norge AS, Avd. Plan og Arkitektur, P.b. 383,
1601 FREDRIKSTAD, eller på e-post til per.atle.tangen@ramboll.no innen 16.04.2018.

Opprettet: 06.03.2018 14:52
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A