Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-arbeid-med-Detaljregulering-for-Fjordveien-7.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7

Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7

Karine Engebretsen Endret:13.06.2018 10:36

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Fjordveien 7. ​

​(Nasjonal plan-ID: G-719)

Planarbeidet utføres av Stenseth Grimsrud arkitekter AS for Dwteknikk Eiendom AS. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor.

Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 HALDEN, eller på e-post til: jon.rongen@sgarkitekter.no innen 20.08.2018.

 

2018 06 12 -UT- Varselbrev_Fjordveien.pdf

2018 05 02 -UT- Varselbrev_Fjordveien_kartvedlegg.pdf

Planinitiativ Fjordveien 7.pdf

Referat fra oppstartmøtet.pdf

2018 06 07 -UT- Fjordveien 7_vurdering av KU-plikt.pdf

Opprettet: 13.06.2018 10:32
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7