Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tista senter"

Karine Engebretsen Endret:28.06.2018 07:50

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Tista senter (Nasjonal plan-ID: G-720). ​

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Tista senter (Nasjonal plan-ID: G-720). Det er lagt til grunn at planen, når den blir vedtatt, vil erstatte gjeldende reguleringsplan for området «Reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget» (Nasjonal plan-ID: G-650) som da vil bli formelt opphevet jfr. plan- og bygningslovens § 12-14. 

Planarbeidet utføres av Stenseth Grimsrud arkitekter AS for SRP Tista AS. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Pb. 91, 1751 HALDEN, eller på e-post til jon.rongen@sgarkitekter.no innen 01.09.2018.

 

2018 06 26 -UT- Varselbrev_Tista senter.pdf

Tista_plangrense_995.pdf

Opprettet: 28.06.2018 07:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar