Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Berga, Busterudkleiva 19 i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-693)
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-arbeid-med-detaljregulering-for-Berga,-Busterudkleiva-19-i-Halden-kommune-Nasjonal-plan-ID-G-693-.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Berga, Busterudkleiva 19 i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-693)

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Berga, Busterudkleiva 19 i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-693)

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:22
​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Berga, Busterudkleiva 19 i Halden kommune.

​Planen utarbeides av SG arkitekter AS for AL Berga. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor.

 Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 13.10.2014.

Varslingsbrev datert 09 09 2014.pdfVarslingsbrev datert 09 09 2014.pdf

Opprettet: 12.09.2014 09:33