Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Rishaughøgda
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-arbeid-med-detaljregulering-for-Rishaughøgda-.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Rishaughøgda

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Rishaughøgda

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:23
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Rishaughøgda i Halden kommune.
(Nasjonal plan – ID: 695)
 
​Planen utarbeides av BoligPartner AS for Din Bolig Østfold as. Varslingsbrev med informasjon og foreløpig planavgrensning finner du nedenfor.
 
 
Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes til BoligPartner as, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 HAMAR innen 09.02.2015.
Evt. spørsmål kan rettes til Idar Sambu på tlf. 92251370, eller e-post: idar@boligpartner.no 
 
Opprettet: 12.01.2015 11:34
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Rishaughøgda