Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Torpedalsveien 55 og oppheving av Reguleringsplan for Asak skole

Lisa Gustavsen Endret:21.01.2019 10:24

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Torpedalsveien 55 (Nasjonal plan-ID: G-724). 

Samtidig varsles at gjeldende reguleringsplan for området (Reguleringsplan for Asak skole, Nasjonal plan-ID: G-593) planlegges opphevet, jfr. plan- og bygningslovens § 12-14. 

Tiltakshaver er Halden kommune. 

Planarbeidet utføres av kommunens planseksjon. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. 

Evt. merknader til planarbeidet sendes til: Halden kommune, plan & miljø, postboks 150, 1751 HALDEN, eller sendes på e-post til: postmottak@halden.kommune.no


Varslingsbrev Asak, datert 160119.pdf

Gjeldende reguleringsplan Asak skole.pdf

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 18.02.2019


Opprettet: 21.01.2019 10:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar