Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og høring av forslag til planprogram

Lisa Gustavsen Endret:09.03.2016 11:06

​Kommunedelplan for trafikksikkerhet skal revideres i 2016 for perioden 2017 - 2020
Forslag til planprogram er lagt ut på høring i Servicesenteret

Planprogrammet skal i korte trekk beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, i henhold til PBL§ 11-13.

Innspill til planarbeidet eller til forslag planprogrammet sendes Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden.
Mail: postmottak@halden.kommune.no

Henvendelser/spørsmål om planprogrammet kan skje til Avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune, telefon 69174500 eller Mail: postmottak@halden.kommune.no

Høringsfrist: 22. april 2016.

Planprogram trafikksikkerhet 2016.pdf

Opprettet: 09.03.2016 10:58

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar