Tittel: Varsel om oppstart av detaljregulering av «Leiren – utvidelse av barnehage»
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-av-«Leiren-–-utvidelse-av-barnehage»-.aspx
Varsel om oppstart av detaljregulering av «Leiren – utvidelse av barnehage»

Varsel om oppstart av detaljregulering av «Leiren – utvidelse av barnehage»

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:23
Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for ovennevnte område. Frist for å komme med merknader er 25.06.12. Varslingsdokumentene finner du under.
Opprettet: 25.05.2012 12:52
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av detaljregulering av «Leiren – utvidelse av barnehage»