Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Fredriksten festning

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:25

Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt. Tiltakshaver er Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

150311 Oppstartsannonse.pdf150311 Oppstartsannonse.pdf

150311 br varsl u adr.pdf150311 br varsl u adr.pdf

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 17. 4. 2015 til:

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
v/ Felix Nyberg
Postboks 405 Sentrum
0103 Oslo
Opprettet: 13.03.2015 09:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar