Tittel: Varsel om oppstart av detaljregulering for Grinda II
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-Grinda-II-.aspx
Varsel om oppstart av detaljregulering for Grinda II

Varsel om oppstart av detaljregulering for Grinda II

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:25
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Grinda II. Nasjonal planID: G-666.
​Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt nedenfor. Tiltakshaver er GG-Prosjekt AS.
 
Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 29. 01. 2014 til:
Sundt & Thomassen AS
Landskapsarkitekter MNLA
Postboks 457 Skøyen
0213 Oslo
Epost: trygve.sundt@st-landskap.no
Telefon: 23 13 12 00
 
Opprettet: 19.12.2013 10:51
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av detaljregulering for Grinda II