Tittel: Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-Oreid-Vest.aspx
Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:26
Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt. Tiltakshaver er Byggpartner AS

Oreid Vest - Varsel.pdfOreid Vest - Varsel.pdf

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 23. 8. 2015 til:

Per Mulvik AS
Holmen 7
6100 Volda
Epost: heidi@mulvik.no
Opprettet: 15.07.2015 08:34
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest