Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Park – boliger

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:27
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for «Park – boliger»+
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Park hotell kan rives og erstattes med
blokkbebyggelse med parkeringskjeller samt gjøre klart for konsentrert småhusbebyggelse eller
blokkbebyggelse hvor hotellets parkering i dag ligger. Det er også aktuelt å åpne for
servicefunksjoner i form av offentlig eller privat tjenesteyting i sammenheng med blokkene.
Servicefunksjonen vil i utgangspunktet ikke være publikumsrettet eller utgjøre en stor del av planen,
men er ment å være et tilbud for beboerne.

Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger under.

Varselbrev_Park - boliger.pdfVarselbrev_Park - boliger.pdf
Kartvedlegg til varselbrevet.pdfKartvedlegg til varselbrevet.pdf

Forslagsstiller er Marcus Thranesgate 30 AS.

Det inviteres til informasjonsmøte om planarbeidet på Park hotell 13.10.15 kl. 19.00.

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 19.10.15 til:

Stenseth Grimsrud arkitekter AS
Pb. 91
1751 Halden

eller på epost til:
jon.rongen@sgarkitekter.no
Opprettet: 18.09.2015 09:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar