Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svinesundparken Nord

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:28
Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt. Tiltakshaver er Fredriksten Utvikling AS

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 21. 8. 2015 til:

ST - Landskap AS
Strøket 9
1383 Asker
Epost: trygve.sundt@st-landskap.no

Svinseundparken - Varsel.pdfSvinseundparken - Varsel.pdf
Svinseundparken planavgrensning.pdfSvinseundparken planavgrensning.pdf
Opprettet: 15.07.2015 08:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar