Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svinesundsveien 330

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:29
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for «Svinesundsveien 330»
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av detaljvarehandel og parkering.

Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger under.

Varselbrev.pdfVarselbrev.pdf
Oversiktskart Svinesundveien.pdfOversiktskart Svinesundveien.pdf
Annonse m. forslag til planavgrensning.pdfAnnonse m. forslag til planavgrensning.pdf

Forslagsstiller er sivilarkitekt Bjørn Christophersen på vegne av Fundogruppen AS.

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 24.10.15 til:

Sivilarkitekt Bjørn Christophersen
Grimsrødveien 46
1786 Halden

eller på epost til:
chris@halden.online.no
Opprettet: 18.09.2015 09:16

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar