Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Lille Edet

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:24
​​I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Del av Lille Edet. Nasjonal planID: G-690.

Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt nedenfor. Tiltakshaver er GG-Prosjekt AS.

2014 06 04_Lille-Edet_varslingsbrev.pdf2014 06 04_Lille-Edet_varslingsbrev.pdf

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 2. 7. 2014 til:
Stenseth Grimsrud arkitekter AS
Postboks 91
1751 Halden
Epost: jon.rongen@sgarkitekter.no
Opprettet: 04.06.2014 10:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar