Tittel: Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Lille Edet
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-del-av-Lille-Edet.aspx
Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Lille Edet

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Lille Edet

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:24
​​I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Del av Lille Edet. Nasjonal planID: G-690.

Varslingsbrev med mer informasjon om arbeidet, oversiktskart og foreløpig planavgrensning ligger vedlagt nedenfor. Tiltakshaver er GG-Prosjekt AS.

2014 06 04_Lille-Edet_varslingsbrev.pdf2014 06 04_Lille-Edet_varslingsbrev.pdf

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 2. 7. 2014 til:
Stenseth Grimsrud arkitekter AS
Postboks 91
1751 Halden
Epost: jon.rongen@sgarkitekter.no
Opprettet: 04.06.2014 10:37
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Lille Edet