Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av områderegulering Busterudkleiva

Lisa Gustavsen Endret:18.09.2018 10:44

​​I henhold til Plan-og Bygningsloven varsles det om oppstart av områderegulering av Busterudkleiva

Planområdets omfang er beskrevet i vedlegg 1. Formålet med planen er å gi klare retningslinjer for eventuell videre utvikling av området. 

Området anses å ha høy kulturhistorisk verdi, og dette vil være retningsgivende for planarbeidet.

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til postmottak@halden.kommune.no innen 31. oktober, og merkes med «Innspill til Områderegulering av Busterudkleiva». 

Øvrige muligheter for medvirkning i planprosessen er beskrevet i Vedlegg 1.

Vedlegg 1 Varsel om oppstart.pdf


Opprettet: 18.09.2018 10:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar