Tittel: Varsel om oppstart av områderegulering for Lille Erte Holvannet i Halden
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-områderegulering-for-Lille-Erte-Holvannet-i-Halden.aspx
Varsel om oppstart av områderegulering for Lille Erte Holvannet i Halden

Varsel om oppstart av områderegulering for Lille Erte Holvannet i Halden

Karine Engebretsen Endret:28.11.2016 11:55
Ihenhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved oppstart av arbeider med regulering av område Lille Erte/Holvannet i Halden Kommune.​

I  henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved oppstart av arbeider med regulering av område Lille Erte/Holvannet i Halden Kommune, som vist på kartutsnitt.

Planområdet har et areal på ca 12 576 daa og omfatter i hovedsak Gnr./Bnr. 142/11, 143/1, 143/31, 181/1, 181/20, 183/1, 184/7, 184/8, 184/9, 185/1, 185/4, 185/6, 185/19, 186/3, 220/9, 220/11, 220/12, 220/17. 

Opprettet: 19.11.2010 15:00
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av områderegulering for Lille Erte Holvannet i Halden