Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III

Lisa Gustavsen Endret:18.10.2017 11:54

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Brekkerød III i Halden kommune. Forslagstillere er Halden kommune og ABC Norsted AS. Nasjonal planID vil bli 0101 G-714.

Planområdet ligger ca. 4 km nord for Halden sentrum, som en forlengelse av boligområdene Brekkerød I & II.

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 13.11.2017.

2017 10 18 -UT- Varselbrev_Brekkerød_III.PDF

2017 09 13 -UT- Varselbrev_Brekkerød_III_kartvedlegg.pdf

Opprettet: 18.10.2017 11:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar