Tittel: Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-planarbeid-Brekkerød-III.aspx
Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III

Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III

Lisa Gustavsen Endret:18.10.2017 11:54

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Brekkerød III i Halden kommune. Forslagstillere er Halden kommune og ABC Norsted AS. Nasjonal planID vil bli 0101 G-714.

Planområdet ligger ca. 4 km nord for Halden sentrum, som en forlengelse av boligområdene Brekkerød I & II.

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 13.11.2017.

2017 10 18 -UT- Varselbrev_Brekkerød_III.PDF

2017 09 13 -UT- Varselbrev_Brekkerød_III_kartvedlegg.pdf

Opprettet: 18.10.2017 11:49
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III