Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av Rødnabbene, Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:16.02.2017 13:04

Rødnabbene ligger i gangavstand fra Halden sentrum (som turmål) og ble i 1930-årene opparbeidet som et badeanlegg med restaurant, stupetårn, badehus, trapper og bryggeanlegg for rutebåt til Halden sentrum. 


På grunn av forurensing i Iddefjorden opphørte driften mot slutten av 1950-tallet.

Vannkvaliteten i fjorden har tatt seg opp de siste tiårene og betongkonstruksjonen til den gamle
restaurantbygningen er intakt, om enn noe forfallen. Prosessen med å redde konstruksjonen er
igangsatt og grunneier har ønske om å istandsette anlegget slik at både form og funksjon ytre sett
tilbakeføres til det opprinnelige. Med tiden har det imidlertid oppstått nye forventninger, behov og
myndighetskrav, deriblant. en kjørbar adkomst til eiendommen for utrykningskjøretøy. Det er derfor
nødvendig å detaljregulere området.


Opprettet: 16.02.2017 12:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar