Tittel: Varsel om vedtak egengodkjenning ”Brekkerød II ny adkomstveg”
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-vedtak-egengodkjenning-”Brekkerød-II-ny-adkomstveg”.aspx
Varsel om vedtak egengodkjenning ”Brekkerød II ny adkomstveg”

Varsel om vedtak egengodkjenning ”Brekkerød II ny adkomstveg”

Karine Engebretsen Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Vegbygging
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte
14.04.2011, PS 2011/34 egengodkjent ”Reguleringsplan for Brekkerød II ny adkomstveg” med
plannummer. G-639.
Vedtaket lød:
”Kommunestyret i Halden egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-11*
forslag til detaljregulering for ”Brekkerød II ny adkomstveg”. Plankart og
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 16.11.2010, sist revidert 11.03.2011.”
(*Skal være § 12-12.)
 
Den vedtatte planen med bestemmelser er tilgjengelig nedenfor, og kan i tillegg ses i Fayegården, Svenskegata 6, 1751 Halden.​
 
Opprettet: 28.04.2011 13:05
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om vedtak egengodkjenning ”Brekkerød II ny adkomstveg”