Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:21.01.2020 09:32
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet - rullering handlingsdel
Høring av detaljregulering for Tista senter
Kandidatliste til offentlig ettersyn for valg av meddommere og lagrettemedlemmer
Detaljregulering for Remmen Studentby
Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55
Opphever skjærtorsdagsforskriften
Forslag til revidert bevillingsreglement 2020-2024 - alkoholbevillinger - ny bevillingsperiode
Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler
Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe
Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune
Korona-smitten - midlertidig forskrift om forbud mot større ansamlinger av folk i det offentlige rom
Korona-smitten - midlertidig forskrift om stenging av campingsplasser m.m. i Halden kommune
Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået
Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn
Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring - navnesak
Ny søknadsfrist - Tilskudd til kunst- og kulturformål 2020
Kunngjøring - varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Os - Rødsberg
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Os gravlund
Kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 – Høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Saugbrugs vest
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fjordveien 7
Varsel om oppstart av detaljregulering for Rokkeveien 10
Høring kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden kommune
Spillemidler til kulturarenaer
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Os skole og idrettshall
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av planens handlingsdel
Tilskudd til kunst- og kulturformål 2020
Tilskudd til gjennomføring av arrangementer første halvår 2020

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar