Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:21.01.2020 09:32
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

Detaljregulering for Remmen Studentby
Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55
Opphever skjærtorsdagsforskriften
Forslag til revidert bevillingsreglement 2020-2024 - alkoholbevillinger - ny bevillingsperiode
Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler
Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe
Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune
Korona-smitten - midlertidig forskrift om forbud mot større ansamlinger av folk i det offentlige rom
Korona-smitten - midlertidig forskrift om stenging av campingsplasser m.m. i Halden kommune
Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået
Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn
Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring - navnesak
Ny søknadsfrist - Tilskudd til kunst- og kulturformål 2020
Kunngjøring - varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Os - Rødsberg
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Os gravlund
Kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 – Høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Saugbrugs vest
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fjordveien 7
Varsel om oppstart av detaljregulering for Rokkeveien 10
Høring kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden kommune
Spillemidler til kulturarenaer
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Os skole og idrettshall
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av planens handlingsdel
Tilskudd til kunst- og kulturformål 2020
Tilskudd til gjennomføring av arrangementer første halvår 2020
Valg 2019 Manntall - offentlig ettersyn
Kunngjøring om utvidelse av planområdet for detaljregulering for Tista senter
Reguleringsplan - offentlig ettersyn Saugbrugs vest

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar