Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:09.08.2018 11:26
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Budsjett 2019
Tilskudd til kunst- og kulturformål
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2
Kunngjøring av vedtak - Planprogram for kommuneplanens arealdel
Varsel om planarbeider
Halden kommune ber om innspill til deponier og masseuttak
Leie av navnet til Halden ishall
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Hvem fortjener årets byggeskikkpris?
Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av områderegulering Busterudkleiva
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan
Forslag til "Detaljregulering for Svinesundsveien 330 Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4" høring og offentlig ettersyn
Tilskudd til kunst- og kulturformål 2018
Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden - Rullering av planens handlingsdel
Kunngjøring av nytt ordensreglement for gjestehavn og småbåthavn
Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann
Varsel om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tista senter"
Planprogram for Nærings- og sysselsettingsplan
Kunngjøring av planvedtak detaljregulering for Rishaughøgda
Høring Økonomiplan 2019-2022
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7
Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Kommuneplan for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050
Valg av meddommere – til offentlig ettersyn
Forslag til "Detaljregulering for Idd kirke" - høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fredriksten festning
Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Orødveien 22, gnr bnr 145 108 m.fl.

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar