Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:21.05.2019 13:57
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Økonomiplan for 2020 - 2023
Forslag til Detaljregulering for Rv.21 - Sykkeltiltak Rødsveien, Marcus Thranes gate - Høring og offentlig ettersyn
​Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Svinesundsveien, Isebakkeveien og Sørlifjellet
Forslag til Detaljregulering for Fjordveien 7 - Høring og offentlig ettersyn
Valglistene 2019 er godkjent
Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettshall - Høring og offentlig ettersyn
Nå oppheves telerestriksjoner
KULTURMIDLER 2019 - idrettslag og skytterlag
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for fortau langs Hovsveien
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Idd kirke
Forslag til Detaljregulering for Aspeveien 1A - Høring og offentlig ettersyn
Telerestriksjoner Halden kommune 2019
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Remmen studentby
Høring Kommunedelplan for Oppvekst 2019-2031
Høring. Forslag til planprogram for kommunedelplan kultur
Registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer og tilsynsavgift
Endringer av reglement for faste båtplasser i Halden havn
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Torpedalsveien 55 og oppheving av Reguleringsplan for Asak skole
Halden kommune inviterer til oppfølgingsmøte for arbeidet med deponier og masseuttak
Høring lydreglement Halden kommune
Nærings- og sysselsettingsplan
Høring om hjortejakt
Budsjett 2019
Tilskudd til kunst- og kulturformål
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2
Kunngjøring av vedtak - Planprogram for kommuneplanens arealdel
Varsel om planarbeider
Halden kommune ber om innspill til deponier og masseuttak
Leie av navnet til Halden ishall
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar