Eiendomsskattelister - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelister - offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.

I tillegg legges listene ut i papirformat på Halden bibliotek i perioden mandag 1.mars til og med tirsdag 23. mars 2021. 

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og eventuelt festenummer), eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag (på bolig og fritidseiendom) og utregnede eiendomsskattebeløp.

  • Har du eiendom med kommunal takst må en eventuell klager sendes til kommunen innen tirsdag 13. april 2021.
  • Har du eiendom med formuesgrunnlag fra Skatteetaten er det ingen klagefrist.

Søk i dokumentene

Pdf : trykk ctrl og F og skriv inn adressen i boksen.

Eiendomsskatteliste for Bolig 

For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Denne taksten fastsettes av Skatteetaten basert på opplysninger gitt av eier.

Offentlig ettersyn. Grunnlag fra Skatteetaten (PDF, 942 kB)

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten er utvendig besiktiget og taksert av kommunen.

Dette gjelder de fleste fritidseiendommer/hytter, boliger (våningshus) på landbrukseiendommer, nærings-eiendommer, ubebygde tomter samt en del nybygde boliger (som først får boligverdi inntil 2 år etter ferdigattest), eiendommer eiet av AS, og også noen boligeiendommer hvor Skatteetaten mangler informasjon om P-rom m.m.

Offentlig ettersyn. Bolig. Landbruk. Fritid. Tomter (PDF, 361 kB)

Næring

Næringseiendommer har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig takstnemnd.

Offentlig ettersyn. Næring (PDF, 84 kB)

Fritak

Eiendommer fritatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 Fritak

Fritaksliste (PDF, 104 kB)