Halden kommune inviterer til digitalt, åpent folkemøte om muligheter for utvikling av Halden stasjonsområde.

Halden kommune inviterer til digitalt, åpent folkemøte om muligheter for utvikling av Halden stasjonsområde.

Sammen med Bane NOR Eiendom har Halden kommune gjennomført mulighetsstudier for utvikling av stasjonsområdet.

Klikk for stort bilde

Her kan du laste ned og studere forslagene.

Vi inviterer nå alle med engasjement for byutvikling i Halden til å komme med innspill og synspunkter til videre arbeid med en utviklingsstrategi for Halden stasjonsområde.

Hvilke idéer liker du, hva bør droppes, hvilke forslag og innspill har du til videre arbeid?

Halden kommune legger stor vekt på medvirkningsprosesser i all planlegging. Vi skulle gjerne invitert til sosialt samvær, i et hyggelig lokale, med kaffe og noe godt å bite i. På grunn av koronapandemien må vi denne gang gjøre folkemøtet digitalt. Vi ønsker fortsatt å lytte til dine synspunkter!

Påmelding: For å kunne invitere deg til det digitale folkemøtet 28.april er vi avhengig av å kunne sende deg en e-post med lenke til det digitale møtet. Møtet vil bli gjennomført på verktøyet «Teams».

Meld deg på her innen 26. april

 

OBS! Det arrangeres egne temamøter for profesjonelle utviklingsaktører og aktører innenfor mobilitetsløsninger. Dersom du representerer en slik aktør, så er du også velkommen til å delta her:

29.04.2021 kl. 13.00-15.30

temamøte: utviklingsstrategi     

29.04.2021 kl. 09.00-11.30

  temamøte: mobilitet

Program, folkemøte:

18.00    Velkommen ved ordfører, Halden kommune.

18.10    Presentasjon av de tre forslagene fra arkitektteamene Asplan Viak, A-lab+Lala og LPO+Cowi. Marte Vidje, Civitas.

18.40   «Digital summing» – drøft idéene og luft dine tanker og synspunkter med andre deltakere på det digitale folkemøtet (i mindre grupper).

18.55    Benstrekk i ditt digitale hjemmekontor

19.00    Innspill og spørsmål fra publikum

19.45    Videre prosess og avslutning

20.00    Slutt