Halden kommunestyre vedtok reguleringsplan for Rødnabbene, plan-ID 3001 G-713, i sak 149/2020 i møte den 10.12.2020.

Halden kommunestyre vedtok reguleringsplan for Rødnabbene, plan-ID 3001 G-713, i sak 149/2020 i møte den 10.12.2020.

Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen og plandokumentene finner du nedenfor.

Vedtaket kan påklages til kommunen. 

Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no 

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. 

Klagefristen settes til 25.01.2021. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Dokumenter:

Vedtak Protokollutdrag 2. gangs behandling - Egengodkjenning av detaljregulering for Rødnabbene (PDF, 226 kB)

Saksutredning (PDF, 294 kB)

Rødnabbene - plankart (PDF, 2 MB)

Rødnabbene Reguleringsbestemmelser_14 07 2020 (PDF, 3 MB)

Rødnabbene - høringsuttalelser samlet - rev (PDF, 17 MB)

2020 07 14 sammendrag av høringsuttalelser (PDF, 3 MB)

16047 Rødnabbene planbeskrivelse 01 03 2020 (PDF, 5 MB)

Rødnabbene - Illustrasjonsplan (PDF, 637 kB)